ВЕЧЕ ИМАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ? ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ:

Отменят се излъчванията на спектакъла "Звук и светлина" предвидени за 21-ви и 22-ри март.

Скъпи гости и жители на Велико Търново,

Излъчванията на спектакъла "Звук и светлина" предвидени за 21-ви и 22-ри март, се отменят във връзка с разпореждане на кмета на гр. Велико Търново г-н Даниел Панов:

"Разпореждам превантивни мерки срещу разпространението на остри респираторни заболявания, включително и във връзка със случаите на covid-19 в Габрово и Плевен. Превенцията е на базата на издадената днес заповед на Министъра на здравеопазването. До второ нареждане се отменят всички обществени събития във Велико Търново и общината, включително кинопрожекции, театрални постановки и др. Това важи и за събитията на открито, предвид събирането на много хора на едно място. Отменят се и проявите, свързани с предстоящия празник на Велико Търново - 22 март." ============================================================================================================================================================================ The "Sound and Light" shows scheduled for March 21st and 22nd are canceled.

The events are canceled in connection with the order of the Mayor of Veliko Tarnovo Mr. Daniel Panov:

"Until the second order, all public events in Veliko Tarnovo and the municipality are canceled, including film screenings, theater productions, etc. This also applies to outdoor events, given the gathering of many people in one place. The events related to the upcoming holiday of Veliko Tarnovo - March 22. "