ВЕЧЕ ИМАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ? ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ:

Галерия Трапезица

Галерия Трапезица

Трапезица е кварталът-крепост на столичния Търновград, разположен северозападно от Царевец. От три страни е опасан от плавните меандри на река Етър (Янтра). Естествено защитен от високия скален венец, хълмът Трапезица имал здрави крепостни стени, които следват неговите извивки. Има площ от около 80 дка.